> சென்னையில் சுதந்திர தினக் கொண்டாட்டம் | படங்கள்: எல்.சீனிவாசன்