நரசிம்மருக்கு இங்கே கற்கண்டு சேர்த்த பானகம் தான் | 108 திவ்ய தேசங்கள் | Srirangam | பாகம் - 13 | AJ


x