பொல்லாத கண் திருஷ்டி நீங்க இவரை கும்பிடுங்கள்! | Anandajothi| #kandrishti #ganapathyx