திருப்பதி பெருமாளை 'கோவிந்தா கோவிந்தா' என்று ஏன் அழைக்கிறோம் தெரியுமா? | Ananda Jothi |x