'காதலுக்கும் ஜாதகத்துக்கும் சம்பந்தம் உண்டா? | இரா.கார்த்திகேயன்x