"சில அமைச்சர்களை முதல்வர் கண்டித்திருக்கிறார்; திருத்தி இருக்கிறார்" - டி.கே.எஸ் இளங்கோவன் நேர்காணல்


x