"அவர் எடுக்கும் முடிவு சரியாக இருக்கும்!" - ரஜினி ரசிகர்களின் கருத்து


x