"முதல்வர் ஆக நான் கட்சி தொடங்கவில்லை!" - T.ராஜேந்தர்