2009, 2014, 2019-ஐ விட தமிழகத்தில் குறைந்த வாக்குப்பதிவு: தேர்தல் ஆணைய பொறுப்பும், சில கேள்விகளும்


x