அண்ணாமலை பதிலடி... ‘வருத்தம்’ தெரிவித்த ஆமீர்கான்... | செய்தித் தெறிப்புகள் 10 @ ஆக.10, 2022x