குணமடைந்தார் ‘யுனிவர்ஸ் பாஸ்’ கெய்ல்: ஆர்சிபியை வறுத்தெடுக்க வருகிறார், தாங்குமா ஷார்ஜா?