"இப்ப தான் சந்தோசமா இருக்கு"! புதிய ஊரடங்கு மக்கள் கருத்து!