''சென்னை மூழ்கவில்லை.. பல மடங்கு உயர்ந்திருக்கிறது இந்த மக்களால்!'' - நடிகர் சூர்யா நெகிழ்ச்சி

x