"நான் கெட்டவனாவே இருந்துட்டு போறேன்" - சிலம்பரசன் பேச்சு