"என்னை அன்பால் மாற்றியவர் எனது மனைவி லதா. என்னை ஒழுக்கமிக்கவனாக மாற்றி, என்னை வாழவைத்தவர் அவர்தான்" - நடிகர் ரஜினிகாந்த்


x