'கலகத் தலைவன்'... முதல்வர் அனுமதி கொடுத்த பிறகு தான் இந்த டைட்டில் - இயக்குநர் மகிழ்திருமேனிx