"நான் படப்பிடிப்பிற்கு கேமராவை எடுத்துச செல்வதில்லை, என் கண்ணனின் இரண்டு கண்களை தான் எடுத்து செல்கிறேன்!" - கண்கலங்கிய பாரதிராஜா