சுசீந்திரன் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'சாம்பியன்' ட்ரெய்லர்