"அஜித்தைப்பாக்க ஆசையோட போனேன்" - Actor Pandu Interview