சுசீந்திரன் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'சாம்பியன்' டீஸர்