> கோமாளி கதை சர்ச்சை ; விரைவில் தீர்வு கே.பாக்யராஜ்