''ஒரு நாட்டுல பிரச்சனை இருக்கலாம்; ஆனா பிரச்சனையே நாடா இருக்கு, தமிழ்நாடு'' - மன்சூர் அலி கான்