முப்பருவக்கல்வி முறை ரத்து எத்தகையது?

எட்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு முப்பருவக்கல்வி முறை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது...
வரவேற்கத்தக்கது - 48%
தேவையற்றது - 19%
கண்டிக்கத்தக்கது - 33%