மோடியின் குற்றச்சாட்டு எத்தகையது?

“மத்திய அரசின் நல்ல திட்டங்களை மக்களிடம் சென்று சேர விடாமல் திமுக அரசு தடுத்து நிறுத்துகிறது. தடுத்து நிறுத்த முடியாத திட்டங்களில், அவர்களது ஸ்டிக்கரை ஒட்டுகிறார்கள்” என்ற பிரதமர் மோடியின் குற்றச்சாட்டு...
முற்றிலும் சரியே - 27%
ஓரளவு சரி - 8%
முற்றிலும் தவறு - 61%
நோ கமென்ட்ஸ் - 3%

Related Articles

x