பாமக வாக்குறுதி எத்தகையது?

“நாடகக் காதலால் இளம் பெண்கள் ஏமாற்றப்படுவதைத் தடுக்கவும், குடும்ப அமைப்பைக் காக்கவும் 21 வயதுக்குக் கீழானவர்களின் திருமணத்துக்கு இருதரப்புப் பெற்றோரின் ஒப்புதலைக் கட்டாயமாக்க வழி செய்வோம்” என்ற பாமகவின் வாக்குறுதி...
ஏற்புடையது - 49%
ஏற்புடையது அல்ல - 44%
நோ கமென்ட்ஸ் - 8%

Related Articles

x