தமிழக பட்ஜெட்டுக்கு எத்தனை மார்க்?

நிதி அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தாக்கல் செய்த 2024-24 தமிழக பட்ஜெட்டுக்கு நீங்கள் அளிக்க விரும்பும் மதிப்பெண் 100-க்கு...
80-100 - 35%
60-79 - 18%
35-59 - 11%
0-34 - 35%

Related Articles

x