‘சைரன்’ படத்துக்கு உங்கள் மதிப்பீடு?

ஜெயம் ரவி நடித்துள்ள ‘சைரன்’ படத்துக்கு நீங்கள் அளிக்க விரும்பும் ஸ்டார்கள் எத்தனை?
5 ஸ்டார் ***** - 25%
4 ஸ்டார் **** - 25%
3 ஸ்டார் *** - 31%
2 ஸ்டார் ** - 6%
1 ஸ்டார் * - 14%

Related Articles

x