தமிழக அரசின் நடவடிக்கை எத்தகையது?

தொகுதி மறுசீரமைப்பு, ‘ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல்’ முறைக்கு எதிராக சட்டப்பேரவையில் தமிழக அரசு தனித் தீர்மானங்களை நிறைவேற்றி இருப்பது...
வரவேற்கத்தக்கது - 71%
தேவையற்றது - 27%
நோ கமென்ட்ஸ் - 2%

Related Articles

x