காங்கிரஸ் கூற்று எத்தகையது?

‘நாட்டின் பொருளாதார நிலைமை குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் மோடி அரசு தாக்கல் செய்த வெள்ளை அறிக்கை, ஒரு வெள்ளை பொய் அறிக்கை’ என்று காங்கிரஸ் கூறியிருப்பது...
சரியான கருத்து - 75%
தவறான விமர்சனம் - 20%
நோ கமென்ட்ஸ் - 4%

Related Articles

x