பட்ஜெட்டுக்கு எத்தனை மார்க்?

மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்த இடைக்கால பட்ஜெட்டுக்கு நீங்கள் அளிக்க விரும்பும் மதிப்பெண் 100-க்கு...
80-100 - 15%
60-79 - 7%
35-59 - 9%
0-34 - 69%

Related Articles

x