இயக்குநர் மகேந்திரன் இயக்கிய படங்களில் உங்களுக்குப் பிடித்த படம் எது?

இயக்குநர் மகேந்திரன் இயக்கிய படங்களில் உங்களுக்குப் பிடித்த படம் எது?
முள்ளும் மலரும் - 53%
உதிரிப்பூக்கள் - 24%
நெஞ்சத்தைக் கிள்ளாதே - 3%
ஜானி - 19%

Related Articles

x