Published : 27 May 2022 02:58 PM
Last Updated : 27 May 2022 02:58 PM

ப்ரீமியம்
லாபம் தரும் கூட்டின மீன் வளர்ப்பு

மாறுபட்ட உணவுப் பழக்க வழக்கங்கள் கொண்ட வெவ்வேறு வகை மீன்களை ஒரே குளத்தில் வளர்த்து மீன் உற்பத்தியை பெருக்குவதே கூட்டின மீன் வளர்ப்பின் நோக்கமாகும்.

குளத்தில் மீன்களுக்குத் தேவையான உணவாகிய, தாவர நுண்ணுயிர்களும் விலங்கின நுண்ணுயிர்களும் மட்கிய பொருள்களும் புல் பூண்டுகளும் உள்ளன.

  இந்து தமிழ் திசை தளத்தின் ப்ரீமியம் கட்டுரை இது

மேம்பட்ட இதழியல் அனுபவத்துக்கு சந்தா செலுத்துவதன் நன்மைகள்:

தினமும் பயனுள்ள 20+ ப்ரீமியம் கட்டுரைகள்

சிறப்புக் கட்டுரைகள், இணைப்பிதழ் ஆக்கங்கள்

தடையற்ற வாசிப்பனுபவம்

உங்களின் உறுதுணைக்கு நன்றி !

Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!

 
x