Last Updated : 06 Jul, 2022 07:30 AM

Published : 06 Jul 2022 07:30 AM
Last Updated : 06 Jul 2022 07:30 AM

ப்ரீமியம்
சொல்...பொருள்...தெளிவு | கடன் மதிப்பீடு

கடன் மதிப்பீடு (Credit Rating) என்பது நிறுவனங்கள், லாப நோக்கமற்ற அமைப்புகள், அரசுகளின் கடன் தகுதியை (Credit Worthiness) மதிப்பிடுவதற்கான வழிமுறை. இந்த மதிப்பீட்டின் அடிப்படையிலேயே ஒரு நிறுவனத்துக்குக் கடன் கொடுப்பது அல்லது முதலீடு செய்வது குறித்த முடிவுகள் எடுக்கப்படுகின்றன.

ஒரு நபரோ நிறுவனமோ கடன்/முதலீட்டைத் திருப்பிச் செலுத்தாமல் போகும் கடனுக்கு ஏற்படும் ஆபத்தை (Credit Risk) அறியவும் கடன் மதிப்பீடு தேவைப்படுகிறது.

  இந்து தமிழ் திசை தளத்தின் ப்ரீமியம் கட்டுரை இது

மேம்பட்ட இதழியல் அனுபவத்துக்கு சந்தா செலுத்துவதன் நன்மைகள்:

தினமும் பயனுள்ள 20+ ப்ரீமியம் கட்டுரைகள்

சிறப்புக் கட்டுரைகள், இணைப்பிதழ் ஆக்கங்கள்

தடையற்ற வாசிப்பனுபவம்

உங்களின் உறுதுணைக்கு நன்றி !

Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!

 
x