"பூர்வீகச் சொத்தில் லாபம்; செய்ய வேண்டிய பரிகாரம்!"- சொல்வாக்கு ஜோதிடர்' ஜெயம் சரவணன் | ஜோதிடம் ஏன்? எதற்கு? எப்படி? - 5