"எங்கள் ஓட்டு யாருக்கு?" - கல்லூரி மாணவர்களின் 'நச்' பதில்கள்

x