"கைதுக்கு அஞ்சுபவர்கள் நாங்கள் இல்லை!" - உதயநிதி ஸ்டாலின்

x