''கொள்கை அடிப்படையில் கூட்டணி கிடையாது!'' - திருமாவளவன்

x