காங். தலைவர் பதவி தேர்தல் முதல் ஆர்எஸ்எஸ் ஊர்வல அனுமதி வரை - செய்தித் தெறிப்புகள் 10 @ செப்.30, 2022x