பிஹாரில் உடையும் ஐக்கிய ஜனதா தளம் - பாஜக கூட்டணி? | செய்தித் தெறிப்புகள் 10 @ ஆக.8, 2022x