திருவல்லிக்கேணியில் 34 ஆண்டுகளாக செயல்படும் 2 ரூபா கிளினிக்...x