'ஜெயம்' ரவி பங்கேற்ற பார்கின்ஸன் நோய் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம்