விஜய் மல்லையா தான் எனக்கு ரோல் மாடல்: மதுரை வரிச்சியூர் செல்வம் பேட்டி