"எங்க வீட்டுலயே அடிச்சா என்ன செய்ய?" - சிம்பு ஆவேசப் பேச்சு

x