'தோனி வந்தாச்சு.. கப் நமக்குத்தான்!' - ரசிகர்கள் ஆரவாரம்