"என்னை சீண்டினால் உங்களுக்கு நல்லதல்ல" - பாரதிராஜாவுக்கு பாலா எச்சரிக்கை