"போலீஸ் அதிகாரியின் மகன் என்பதால் என்னை தவறாக சித்தரிக்கின்றனர்!" - விஷ்ணு விஷால் பேட்டிx