"நிறைய கஷ்டங்களை அனுபவித்தேன்!" - ராணா | காடன் | இந்து டாக்கீஸ் |

x