"எனக்கு எல்லாமே தனுஷ் சார் தான்" - கருணாஸ் மகன் கல கல பேச்சு

x