தமிழ் சினிமாவை பாதிக்கும் அதிக சம்பளம்: ஞானவேல்ராஜா வேதனை