Published : 18 Mar 2021 03:13 AM
Last Updated : 18 Mar 2021 03:13 AM

மலேசியாவில் தேர்தலை கண்காணிக்க 7 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட தேர்தல் கமிஷன் அமைக்கப்பட்டுள்ளது

மலேசியாவில் தேர்தலை கண்காணிக்க 7 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட தேர்தல் கமிஷன் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தேர்தல் கமிஷனின் உறுப்பினர்கள், பிரதமரின் ஆலோசனைப்படி அந்நாட்டு அரசரால் நியமிக்கப்படுகிறார்கள்.

Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!

 
x